Vajad abi

Lasteabitelefon 116 111 (www.lasteabi.ee)– üleriigiline tasuta ööpäevaringne lasteabitelefon, mille kaudu saab nii laps, noor kui ka lapsevanem esmast sotsiaalset nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist ka interneti turvalisuse küsimustes (nt identiteedivargus interneti sotsiaalvõrgustike kontodel, seksiga seotud ettepanekud internetis, soovitused küberkiusamise puhuks, kuidas piirata lapse arvutikasutamist, soovitatud reeglid, kuidas laps võib internetti kasutada jne).

Lisaks telefonile pakub MTÜ Abikeskused järgnevaid nõustamisvorme:

  • Online vestlus veebilehel www.lasteabi.ee
  • e-kiri info@lasteabi.ee
  • Facebook’is otsisõnaga “lasteabi”

Veebipolitseiniku ülesandeks on vastata interneti suhtlusportaalides, foorumites ja e-kirja teel kõikvõimalikele küsimustele, mis võivad inimestel politseitööga seoses tekkida. Veebikonstaabli poole pöördumine ei tähenda seda, et koheselt alustatakse menetlust või, et pöördumisega kaasneb karistus. Veebipolitseiniku ülesandeks on esmajoones inimeste küsimustele vastata ja nõu anda. Kui aga veebipolitseinik puutub internetis kokku infoga, millel on kuriteo tunnused, edastab ta info vastava prefektuuri kriminaalbüroole, kes hakkab juhtumit menetlema.

Milliste muredega veebipolitseiniku poole pöörduda?

  • Kui soovid politseilt nõu
  • Kui sul on seadusi puudutavaid küsimusi
  • Kui soovid saata politseile vihjet
  • Kui kahtlustad, et keegi teine esineb internetis sinu nime all
  • Kui oled sattunud kiusamise/ahistamise ohvriks
  • Kui tahad teatada seksuaalsest väärkohtlemisest

Veebipolitseinike kontaktid leiad https://www.politsei.ee/et/veebipolitseinikud

Ka sotsiaalvõrgustike lehtedel on olemas veebilehe haldaja poole pöördumise link (nt Facebook´is on postituse vasakus ülanurgas täpid, mille valikust saab valida tegevuse: Hangi tuge või teata postitusest), mille kaudu on võimalik teada anda sinu kui kasutaja õigusi rikkuvast materjalist.

Veebileht www.amor.ee – noorteveebist www.amor.ee leiad noortele suunatud teemasid ja nõuandeid. Seda nii tervise, suhete, müütide, seksuaalsete teemade kohta. Lisaks annavad nõustajad hea meelega sulle nõu, samuti leiad siit noorte nõustamiskeskuste kontaktid.

Vihjeliin www.vihjeliin.ee – vihjeliini veebilehel oleva vormi kaudu saab teatada internetis levivast ebaseaduslikust materjalist, eelkõige on oodatud teave laste seksuaalset ärakasutamist edastavast materjalist, lastega kaubitsemisest (inimkaubandus) kui ka muust lastele ebasobivast materjalist. Teabe saab edastada anonüümselt. Teenust pakub MTÜ Lastekaitse Liit, kes teeb vihjete käitlemisel koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga.