Küberkiusamine

Koolikiusamise puhul saab välja tuua mitmed tunnused: pahatahtlik, korduv ning sisaldab ebavõrdseid jõupositsioone (näiteks grupp kiusab ühte ohvrit).

Küberkiusamine on koolikiusamise üks vorm, mille eripäraks on eri elektrooniliste suhtlusvahendite kasutamine (mobiiltelefon, veebikaamera, interneti suhtluskeskkond jne).

KUIDAS ÄRA TUNDA KÜBERKIUSAMIST?

 • ähvardavate, õelate e-kirjade, tekstisõnumite, teadete jne korduv saatmine
 • isikliku informatsiooni väljameelitamine kelleltki ning selle levitamine vastu tema tahtmist
 • enese kellegi teisena eksponeerimine (murdes sisse tema elektroonilisse kirjakasti, vale nime all esinemine, ebaõige ja laimava sisuga e-kirjade ja sõnumite saatmine
 • internetikeskkondade (koduleht, suhtluskeskkond) loomine kaaslase üle naermiseks, alavääristamiseks või vaenu õhutamiseks
 • tavaliselt on kiusajaid/ähvardajaid mitu

MIDA TEHA, KUI OLED SATTUNUD KÜBERKIUSAMISE OHVRIKS

 • räägi sellest usaldusväärse inimesega (õde, vend, sõber, ema, isa, klassikaaslane jne)
 • räägi oma vanematele kiusamisjuhtumitest ning arutage koos, mida teha
 • anna vägivallajuhtumist teada koolis töötavatele inimestele (klassijuhataja, koolipsühholoog, sotsiaaltöötaja, direktor jne)
 • pöördu abi saamiseks internetikeskkonna haldaja poole
 • helista nõu ja abi saamiseks lasteabitelefonile 116 111 , saada kiri või võta ühendust chat-i kaudu https://www.lasteabi.ee/meist/saada-kiri/

POLITSEI SOOVITUSED KÜBERKIUSAMISE TÕKESTAMISEKS

Füüsilise vägivalla ning sõnalise kiusamise kõrval koolides esineb järjest rohkem küberkiusamist. Internetikeskkonnas toimuv kiusamine võib lastelt viia kooliskäimise lusti ja põhjustada tõsise depressiooni. Teise inimese nimele tehtud libakontod, sõimamine ja ähvardamine foorumites, võõraste piltide üles riputamine ja moonutamine – need on vaid mõned küberkiusamise vormid, millega noored internetis kokku puutuvad.

Soovitusi küberkiusamise tõkestamiseks:

 • suhtluskanalites blokeeri kiusaja. Kui keegi saadab sulle mõnes virtuaalses suhtluskanalis (Facebook, Instagram, jutukad jne) mõnitava ja halvustava sisuga sõnumeid ja teateid, siis blokeeri teadete saatja;
 • kopeeri halvustava sisuga teated, et neid vajaduse korral saaks hiljem kasutada kriminaalasjas tõenditena;
 • suhtlusportaalides lõpeta kiusaja tegevus. Selleks teavita portaali pidajat kiusaja tegevusest.

Enim levinud on sellised kiusamise vormid, kus tehakse kiusatava kohta libakonto, pannes sinna üles halvustavat, ebaõiget, tihti ka ebatsensuurset informatsiooni või võetakse üle kiustava konto. Mõlemal juhul fikseeri fakt. Selleks kopeeri eraldi dokumendiks konto andmed (kasutajanimi, loomise aeg/sisenemise aeg), konto juures olnud andmed (telefoninumber jms) ning konto juures olevad materjalid (tekstid, fotod, kuulutused jne). Mida rohkem materjali sa liba konto muutmise kohta suudad salvestada, seda lihtsam on hiljem teha kindlaks teo toimepanijat.

Pärast materjalide salvestamist teavita sinu konto ebaseaduslikust kasutamisest kindlasti politseid.

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet 

Lingid, kust abi ja nõu saab: